ഓർമ്മ

സപ്ത സൂര്യകിരണങ്ങള്‍

ഐഐടിയില്‍ അവസാന സെമസ്റ്ററില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു സീനിയറുമായി ഞാന്‍ വഴക്കിടാനിടയായി. 'പണമാണ് പരമപ്രധാനം' എന്നു ഞാന്‍ അവനോട് വാദിച്ചു. അവന്‍ എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു..'പണം...അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഗുജ്‌റന്‍വാലയില്‍...

Read more

കഥ പോലെ ഒരു കാലം

കണ്ണാന്തളിമുറ്റത്തൊരു തുമ്പ മുളച്ചു തുമ്പക്കൊണ്ടന്‍പോടു തോണി ചമച്ചു തോണിത്തലക്കിലൊ- രുണ്ണി പിറന്നു ഉണ്ണിക്കു കൊട്ടാനും പാടാനും തുടിയും തുടിക്കോലും പറയും പറക്കോലും... പാടിത്തീരും മുമ്പെ എഴുന്നേറ്റ് പടിക്കുപുറത്തുവരണമെന്നാണ്...

Read more

Latest